آدمی

با در د  خو می گیرد به لبخندی دلخوش دعا بلندش می کند اشک  روحش را جلا می دهد آه و  دمی عزیز می شود وقتی بمیرد    
/ 2 نظر / 35 بازدید
اولین شب پاییز بندر ونیز زیر آب می رفت درایستگاه آخر خیره به ماه قایقران پیراز سیلوانا می خواند در بارا ن  یکریز بی چتر بی کلاه دور می ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 36 بازدید
 1. می گویند کم باریده است باران کاسه هایتان را بیاورید هرشب قدر دریا می بارد  در من  ابری سرگردان 2. کم کم  از قاب پنجره رد می ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 33 بازدید
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
2 پست
دی 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
شهریور 91
1 پست
آبان 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
6 پست